Новини

02.06.2021

КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване