Новини

02.06.2021

КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба