Новини

20.04.2021

КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за използване на радиочестотния спектър след регистрация