Новини

02.04.2021

На 6 април 2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) ще проведе търг с тайно наддаване за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в обхват 3,6 GHz за осъществяване на електронни съобщения чрез наземна мрежа, позволяваща предоставяне на електронни съобщителни услуги (режим на работа TDD), с национално покритие.

 
Предмет на търга е издаване на три разрешения за ползване на радиочестотен спектър в обхват 3,6 GHz с национално покритие.
 
Заявления за участие в търга са подадени от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД и „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД. И трите предприятия бяха допуснати до участие в търга.
 
Търгът ще започне в 10:00 часа и ще се предава на живо на следния линк: https://crc.bg.live/ .