Новини

17.03.2021

Групата на независимите регулатори (IRG) и Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC) проведоха своите 1-ви редовни заседания за 2021 г.

Председателят на Комисия за регулиране на съобщенията Иван Димитров взе участие в 53-та Генерална асамблея на IRG и 46-те Пленарни заседания на Съвета на регулаторите на BEREC и Управителния съвет на Службата на BEREC, проведени чрез видеоконферентна връзка в периода 11-12 март 2021 г.
 
Фокусът в дискусиите на Генералната асамблея на IRG е върху предложението на Европейската комисия за Законодателен акт за цифровите пазари, публикувано на 15 декември 2020 г., в което се предлагат нови правила за цифровите платформи.
 
По време на пленарното заседание на BEREC са разгледани и одобрени за публикуване редица важни  документи, част от които са: становището на BEREC относно прегледа на Директива 2014/61/ЕС във връзка с мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи, становището на BEREC по отношение предложението на Европейската комисия за Законодателен акт за цифровите пазари и насоките на BEREC, свързани с географските проучвания за разгръщането на мрежи, съгласно чл. 22 от Европейския кодекс за електронни съобщения (Директива (EС) 2018/1972).
 
Одобрен бе и 26-ят сравнителен доклад на BEREC за международния роуминг, обхващащ периода от 1 април 2020 г. до 31 септември 2020 г.
 
В допълнение са приети за обществено обсъждане проект на доклад на BEREC за хармонизирано събиране на данни при ОТТ услуги, относими към пазарите на електронни съобщителни услуги, проект на доклад на BEREC във връзка с ex ante регулацията на цифровите платформи, действащи като „пазачи на информационния вход“, и  проект на доклад по отношение управлението на таксите за плащане на трети страни в сметките за мобилни услуги.
   
Разгледаните и одобрени документи ще бъдат публикувани на уеб страницата на BEREC.