Новини

01.03.2021

КРС временно преустановява подаването на документи чрез документния портал

Комисията за регулиране на съобщенията уведомява, че поради извършване на техническа поддръжка временно ще бъде преустановено подаването на документи към КРС чрез документния портал. Документите могат да се подават в деловодството на Комисията на адрес: ул. Ген. Йосиф В. Гурко № 6, София 1000.   

Срокът за подаване на годишните отчети на предприятията за дейността по предоставяне на електронни съобщителни мрежи и/или услуги през 2020 г. чрез документния портал се удължава до 04-ти март 2021 г.