Новини

02.02.2021

КРС обявява търг с тайно наддаване за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър в обхват 3.6 GHz

Със своe Решениe № 36 от 28.01.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) обявява търг с тайно наддаване за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър в обхват 3.6 GHz за осъществяване на електронни съобщения чрез наземна мрежа, позволяваща предоставянето на електронни съобщителни услуги (режим на работа TDD), с национално покритие.

Предмет на търга е издаване на  три разрешения с национално покритие за ползване на ленти 3500-3600 MHz, 3600-3700 MHz и 3700-3800 MHz, със срок от 20 години.

Търгът ще започне в 10.00 часа на 15.03.2021 г. в гр. София, в сградата на Комисията за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. “Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, етаж 1, зала 1.

Повече информация може да бъде намерена в раздел „Практическа информация”, подраздел „Конкурси и търгове по ЗЕС” → „Търгове”.