Новини

27.01.2021

Комисията за регулиране на съобщенията заличава 25 пощенски оператори от публичния регистър

Комисията за регулиране на съобщенията уведомява крайните потребители, че на основание чл. 59, ал. 11, т. 6 от Закона за пощенските услуги (ЗПУ) със свое решение от 21.01.2021 г. заличава 25 броя пощенски оператори от публичния регистър на КРС на операторите, извършващи неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 1-3 от ЗПУ.
 
За периода 2018-2020 г. заличените пощенски оператори не са подавали данни относно дейността им по предоставяне на неуниверсални пощенски услуги.
 
Списък на заличените 25 броя пощенски оператори: