Новини

23.12.2020

Прекратяване на административно производство, открито с т. I и т. II от Решение № 408 от 3.12.2020 г. и обявяване на намерение да бъде ограничен броят на разрешенията за ползване на радиочестотен спектър в обхват 3.6 GHz.

С Решение № 431 от 21.12.2020 г.  и Решение № 432 от 21.12.2020 г.  КРС прекратява производствата, открити по т. I и т. II от Решение № 408 от 3.12.2020 г.

С Решение № 433 от 21.12.2020 г. КРС обявява намерение да бъде ограничен броят на разрешенията за ползване на радиочестотен спектър в обхват 3.6 GHz за наземна мрежа, позволяваща предоставянето на електронни съобщителни услуги (режим на работа TDD), с национално покритие, като бъдат издадени четири  разрешения за ползване на радиочестотни ленти 3430-3500 MHz, 3500-3600 MHz, 3600-3700 MHz и 3700-3800 MHz.

КРС очаква заинтересованите лица да подадат намерение за ползване на индивидуално определения ограничен ресурс - радиочестотен спектър в обхват 3.6 GHz в срок до 13.01.2021 г., на адрес: гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, КРС или по електронен път.