Новини

23.12.2020

КРС провежда обществени консултации за използване на радиочестотен обхват 26 GHz