Новини

21.12.2020

КРС прие резултатите от обществените консултации за използване на радиочестотен обхват 700 MHz

На 17 декември 2020 г. КРС прие резултатите от обществените консултации, свързани с перспективите и условията за използване на свободния ресурс в радиочестотен обхват 700 MHz. В регламентирания 45-дневен срок в Комисията постъпиха становища от „Нетера“ ЕООД, „Теленор България” ЕАД, „А1 България“ ЕАД и „Българска телекомуникационна компания” ЕАД.

В рамките на проведените обществени консултации се поставиха конкретни въпроси, свързани с разпределението на спектъра и условията за неговото ползване. Предприятията информираха за техните плановете за придобиване на ресурса и разгръщането на 5G мрежите, както и за предвидените допълнителни мерки за мрежова и информационна сигурност и услугите, които имат намерение да предоставят.

От страна на предприятията бе проявен принципен интерес за ползване на ресурс в обхват 700 MHz без конкретни намерения за придобиване на спектър в рамките на тази календарна година.

Нова обществена консултация за установяване на интереса на предприятията за придобиване на радиочестотен спектър в обхват 700 MHz ще бъде проведена през първото полугодие на 2021 г. Консултацията е съобразена със становищата на предприятията, тяхната необходимост от достатъчен свободен финансов ресурс за инвестирането в нови мрежи и технологии, както и несигурността, предизвикана от кризата с COVID-19.

Допълнителна информация, свързана с обществените консултации е налична в раздел ”Обществено обсъждане и консултации” на страницата на Комисията.