Новини

01.12.2020

Групата на европейските регулатори за пощенски услуги (ERGP) проведе своето 19-то пленарно заседание

На 27 ноември Групата на европейските регулатори за пощенски услуги (ERGP) проведе второто си виртуално пленарно заседание за 2020 г.
 
В пленарното заседание от страна на Комисията за регулиране на съобщенията участие взеха председателят на комисията г-н Иван Димитров и заместник-председателят г-жа Кристина Хитрова.
 
На заседанието бяха одобрени редица документи, сред които докладът за последиците от COVID-19 върху пощенския сектор и докладите за качество на услугата, защита на потребителите и обработване на рекламациите през 2019 г., както и доклад за пригодността на регулаторните инструменти за насърчаване на конкуренцията.
 
Докладите за проучване на възможните определения в пощенския сектор и ключовите потребителски въпроси предоставиха важна информация за формирането на нова регулаторна пощенска рамка.
 
На пленарното заседание се постигна съгласие по работната програма на ERGP за 2021 г., в съответствие със средносрочната стратегия на ERGP (MTS) 2020-2022.
 
Проф. Д-р Мариано Бацигалупо (член на борда на испанския регулатор - CNMC ) бе избран за председател на ERGP за 2022 г.