Новини

12.11.2020

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 390/05.11.2020 г. прие Проект на Решение за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения (обн. ДВ, бр. 24 от 2008 г.)

С Решение № 390/05.11.2020 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие Проект на Решение за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения (обн. ДВ, бр. 24 от 2008 г.) (Проект на решение).

Проектът на решение се предоставя за обсъждане на заинтересованите лица и е публикуван на интернет страницата на КРС в рубриката „Обществено обсъждане и консултации”.