Новини

02.11.2020

Председателят на КРС приветства 28-та национална конференция с международно участие "ТЕЛЕКОМ 2020"

На 29 и 30 октомври 2020г. се проведе 28-та Национална конференция с международно участие "ТЕЛЕКОМ 2020" в своя виртуален формат, с оглед на епидемиологичната обстановка с COVID – 19.

"ТЕЛЕКОМ 2020" е ежегодна Национална научно-техническа конференция, на която се представят и обсъждат широк кръг проблеми на съвременните телекомуникационни системи и мрежи, информационни технологии и електронно управление. Целта на конференцията е да създаде условия, възможности и среда за обмен на знания и опит на специалистите от различните области на електронните съобщения.

Председателят на Комисията за регулиране на съобщенията, г-н Иван Димитров, приветства организаторите и участниците в конференцията, като подчерта важността на това събитие в момент, когато телекомуникациите, интернет свързаността и дигитализацията са водеща сила в световния бизнес.

В своето изказване, г-н Димитров представи на участниците в конференцията проектите и инициативите на КРС, които ще спомогнат повишаването на сигурността при разгръщането на мрежите от ново поколение, а именно - изграждането на лаборатория за електромагнитна съвместимост, която ще проверява съответствието на радио съоръженията, пуснати на пазара и създаването на регистър, който ще съдържа информация за въведените предавателни станции на обществени наземни мрежи.

Председателят на КРС изрази своята увереност, че съвместните действия на академичната общност и бизнеса са повече от необходими, за да посрещнат всички предизвикателства в сферата на телекомуникациите в този момент.