Новини

23.10.2020

КРС взе участие в два форума на Международния съюз по далекосъобщения (ITU) през изминалата седмица

През изминалата седмица представители на Комисията за регулиране на съобщенията се включиха в два виртуални форума, организирани от Международния съюз по далекосъобщения (ITU) - кръгла маса на тема „Ролята на цифровите технологии по време и след пандемията COVID-19“ и  регионален форум на ITU за Европа „5G стратегии, политики и изпълнение“.

Кръглата маса предостави добра възможност да се надградят изводите, извлечени от предходни инициативи на държавите-членки и ITU по темата COVID-19, и да се дадат последващи насоки при проучване значението на свързаността и цифровите технологии в националните стратегии за икономическо възстановяване.

Регионалният форум на ITU за Европа „5G стратегии, политики и изпълнение“ се съсредоточи върху предизвикателствата и възможностите, свързани с внедряването на 5G, като особено внимание се обърна на регионалните и националните стратегии и политики, и тези на страни извън ЕС. Темите на събитието следваха целите и  визията за превръщането на Европа в гигабитно общество до 2025 г.