Новини

02.10.2020

КРС проведе работна среща с ръководството на трите мобилни оператора

На 2 октомври 2020 г. се проведе работна среща между Комисията за регулиране на съобщенията и ръководството на трите водещи мобилни оператора у нас – Виваком, А1 и Теленор.

Председателят на Комисията, г-н Иван Димитров, направи кратък преглед на съвместните дейности на Комисията и операторите по време на епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, както и подчерта, че продължава засиленото наблюдение върху работата на мобилните мрежи и качеството на услугите за крайните потребители.

Обсъдена бе необходимостта от изграждане на единен и координиран подход с оглед на мрежовата сигурност, както и предприемането на последователни действия за по-добрата информираност на всички заинтересовани страни.

Председателят на КРС постави темата за преразглеждането на договорите между потребителите и мобилните оператори, като бе взето решение за създаване на работна група, която да осъществи анализ, проучи практиката в други държави-членки на ЕС и изготви предложения.