Новини

17.08.2020

Със свое решение № 295/13.08.2020 г., КРС задължи предприятията, предоставящи услуги за пренос на данни и достъп до интернет в Република България да предоставят в срок до 16.09.2020 г. информация за дейността, актуална към 01.07.2020 г. и стартира реалната експлоатация на информационната система на КРС за on-line попълване и приемане на въпросници

 

КРС прие решение № 295/13.08.2020 г., с което се задължават предприятията, предоставящи услуги за пренос на данни и достъп до интернет, посочени в Приложение 1 към решението, да предоставят на КРС необходимите данни за широколентов достъп до интернет в Република България единствено чрез електронната система за онлайн въпросници на КРС съгласно Приложение 2 към Решение № 295/13.08.2020 г. Информацията следва да бъде предоставена в срок до 16.09.2020 г.

Събирането на информация от предприятията с въпросника за широколентовия достъп ще бъде осъществено чрез новоизградената информационна система на КРС за on-line попълване и приемане на въпросници (съгласно договор № 03-08-61/27.08.2018 г.). С предстоящата кампания по събиране на информация за широколентовия достъп към 01.07.2020 г. системата ще бъде въведена за първи път в реална експлоатация.