Новини

17.08.2020

Със свое Решение № 296 от 13.08.2020 г., КРС откри процедура по обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужби неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова и съоръженията, свързани с тях.