Новини

07.08.2020

В КРС се проведе работна среща с Посланика на САЩ у нас – г-жа Херо Мустафа

На 06 август 2020 г. в Комисията за регулиране на съобщенията се проведе работна среща между Председателя г-н Иван Димитров и Посланика на САЩ у нас – г-жа Херо Мустафа.
 
По време на срещата се обсъдиха въпроси, свързани с предстоящото разгръщане и внедряване на 5G мрежите и възможностите за подсигуряване на надеждно и отговарящо на мерките за сигурност оборудване и доставчици. Акцентира се върху темата за киберсигурността, динамиката на развитие на технологиите и необходимостта от добре подготвени експерти в тази област.
 
Г-жа Херо Мустафа увери Председателя на Комисията в готовността на американския департамент у нас да сътрудничи и подпомага процесите, свързани с внедряването на  5G мрежите, както и да се подсигурят възможности за обучение на експерти в сферата на киберсигурността и обмен на опит.
 
От своя страна, г-н Димитров запозна Посланика с промените в българското и европейското законодателство в областта на електронните комуникации, които ще дадат възможност за изграждане на мрежи и подбор на оборудване, отговарящи на нуждите за сигурност с оглед и на крайните потребители. Г-н Димитров представи и някои от основните дейности на Комисията в тази област, като изграждането на лабораторията за електромагнитна съвместимост и регистъра на приемо-предавателните станции, които ще подпомогнат процеса по внедряване на 5G мрежите.