Новини

15.07.2020

С Решение № 256/09.07.2020 г. Комисията за регулиране на съобщенията открива процедура за провеждане на обществени консултации относно перспективите и условията за ползване на свободния ресурс в радиочестотен обхват 700 MHz.