Новини

06.07.2020

Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията 2019 г. и Анализ на пазара на пощенските услуги

 

На основание чл. 38 от Закона за електронните съобщения /ЗЕС/ и чл. 17 от Закона за пощенските услуги /ЗПУ/, Комисията за регулиране на съобщенията изготви и публикува Годишния доклад и Анализа на пазара на пощенските услуги за 2019 г., които представят извършената от нея работа през изминалата година и очертават главните насоки в предстоящата дейност.