Новини

22.05.2020

България и Гърция се споразумяха спътниковте им мрежи взаимно да обслужват териториите на двете страни

 
      Министерският съвет одобри Споразумение между Комисията за регулиране на съобщенията на Република България и Министерството на цифровото управление на Република Гърция за взаимно включване на техните територии в зоната на обслужване на спътниковите мрежи.
 
      Споразумението ще доведе до разширяване зоната на покритие, учеличение на броя на потребителите на българските спътникови системи и ще осигури условия за навлизане на повече оператори на българския пазар.
 
      Аналогични споразумения са сключвани до този момент с Армения и Кипър.