Новини

20.05.2020

Продължава наблюдението на мобилните мрежи

 

В периода 05.05.-12.05.2020 г. нивото на потреблението на телефонни услуги и достъп до интернет се запазва спрямо предходната седмица. Взаимното свързване с международни мрежи е стабилно. Потреблението на услугата фиксиран достъп до интернет остава най-високо. Съгласно подаваната от операторите информация, повишеното потребление на достъпа до интернет не се отразява на качеството при предоставянето му и не се налага приоритизиране на определени класове трафик.

Според данните, подадени към КРС до 12.05.2020 г., потреблението спрямо стандартната седмица преди обявяване на извънредното положение, продължава да е по-високо, като процентно данните са следните:

  • мобилна мрежа, гласов трафик – 8 %;
  • мобилна мрежа, трафик на данни – 6 %;
  • фиксирана мрежа, гласов трафик – 2,5 %;
  • фиксирана мрежа, трафик на данни – 17 %.
 
Комисията продължава наблюдението на предоставения радиочестотния спектър, както и провеждането на специализирани измервания за качеството на предоставяните на крайните потребители мобилни услуги. При проведените почти 4000 тестa не е констатирано прекъсване или отклонение от нормалната работа на мобилните мрежи. Констатирани са нива, съответстващи на добра степен на покритие и 99.48 % успешни повиквания за гласовите мобилни услуги. При достъп до файлове в интернет през 4G (LTE) мрежите на мобилните оператори са регистрираните средни скорости от 65÷91 Mbps за гр. София и 18÷24 Mbps в някои други градове на  страната.