Новини

30.04.2020

Информация за телефонни измами, извършвани с номера от номерационния план на Република Мали (+223)

 
Във връзка с разпространена информация за телефонни измами, извършвани с международни номера, Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) извърши проверкa. Установено е, че към български абонати са били осъществени краткотрайни позвънявания от номера от номерационния план на Република Мали (+223). Позвъняванията са направени с цел осъществяване на обратно изходящо повикване или изпращане на кратко текстово съобщение от българския потребител, което води до реализиране на нежелан международен трафик, съответно до начисляване на суми за това.
 
КРС призовава всички крайни потребители да бъдат предпазливи, в случай че получат такива повиквания. С цел ограничаване на неблагоприятните финансови последици, КРС съветва крайните потребители да не осъществяват обратни изходящи обаждания или кратки текстови съобщения към номера от посочения обхват.