Новини

02.04.2020

Комисията за регулиране на съобщенията препоръчва на потребителите да се съобразят с тенденциите в интернет трафика

С оглед на засиления интернет трафик и увеличената активност на гласовите разговори, както и употребата на уеб-приложенията за гласова комуникация, Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ препоръчва на потребителите да се съобразят с тенденциите на нарастване на трафика, за да се избегне претоварване на мрежите. Тези препоръки включват:

  • Използване на стационарни телефони вместо мобилни, когато е възможно;
  • Ограничаване на изтеглянията в интернет (или изчакване до извън пиковите часове);
  • Избягване на изпращането на големи файлове, като например видеоклипове или презентации, където е възможно;
  • Избягване на масовите имейли;
  • Използване на инструменти за съвместна работа, за да се избегнат видеоконферентни разговори;
  • Приоритизиране на трафика за важна употреба, като достъп до информация, приложения за дистанционна работа и образование; заниманията, свързани с развлечения и свободно време като поточно гледане на филми и игри да остават за извънработните часове.

Прилагането на тези препоръки ще облекчи излишното претоварване на трафика в работните часове и ще е предпоставка за достъпност, надежност и сигурност на мрежите.