Новини

24.03.2020

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) създаде Координационен център за оперативно взаимодействие с мобилните и лицензираните пощенски оператори

 
Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) създаде Координационен център за оперативно взаимодействие между регулатора, мобилните предприятия и лицензираните пощенски оператори в подкрепа на свързаността и качеството на телекомуникационните и пощенските услуги за времето на извънредното положение в страната.
 
Координационният център ще синхронизира действията на регулатора и бизнеса по време на обявеното извънредно положение във връзка с качеството на предоставяните услуги, координираност на действията и осигуряване на своевременна информация за предприети мерки и действия от страна на предприятията, предоставящи мобилни услуги и лицензираните пощенски оператори.
 
Координационният център ще разчита на пълно съдействие от страна на мобилните и лицензираните пощенски оператори. В КРС са определени лица, отговарящи за техническите въпроси и връзките със заинтересованите страни.
 
С координационния център може да се свържете на тел. 02 949 27 23 в часовия интервал от 9:00 до 17:30 ч., както и на е-mail: pr@crc.bg по всяко друго време.