Новини

11.02.2020

Със свое Решение № 49 от 06.02.2020 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура по обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Техническите изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване и съоръженията, свързани с тях.

Със свое Решение № 49 от 06.02.2020 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура по обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Техническите изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване и съоръженията, свързани с тях.

Пълният текст на проекта е публикуван на страницата на КРС в Интернет на адрес www.crc.bg в раздел „Обществено обсъждане и консултации”.