Търсене в сайта

КРС определи компанията, която ще изгражда националните цифрови мрежи от втория етап на Плана за цифровизация

Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ определи „ХАНУ ПРО БЪЛГАРИЯ” ЕАД за кандидата, спечелил конкурса за издаване на разрешение за ползване на радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез три електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват за срок от 15 години. Решението е във връзка с изпълнението на втория етап от Плана за цифровизация.
 

Конкурсът бе обявен в началото на м. април, т.г. след като КРС установи, че броя на лицата заявили интерес е по-голям от броя на разрешенията, които може да бъдат издадени. Съгласно утвърдените конкурсни книжа и приетите правила, документите на кандидатите бяха разгледани от експертната комисия, която представи доклад за извършената работа и за резултатите от класирането.

 

За участие в конкурса за втора фаза на цифровизацията документи подадоха шест компании, имената на които бяха публикувани в интернет страницата на КРС. За участие в процедурата са допуснати две компании, съответно „ХАНУ ПРО БЪЛГАРИЯ” и класираното на второ място „АДЕПТО” ООД. Останалите четири компании нe са допуснати до участие в конкурса, тъй като подадените от тях документи не отговарят на конкурсните изисквания.

 

Съгласно разпоредбите на Закона за електронните съобщения /ЗЕС/, решението на КРС за обявяване на резултата от конкурса ще бъде обнародвано в Държавен вестник.