Новини

30.01.2020

„Пощенските услуги на прага на 2020 г. – ключови въпроси“

Комисията за регулиране на съобщенията постави своите ключови въпроси на проведената вчера /29.01.2020г./ среща дискусия с пощенските оператори, представители на Комисията за защита на потребителите, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения и заинтересовани страни в бизнеса.

 Целта на срещата беше да се представят европейските регулаторни промени и да се обсъдят поднормативни проекти на документи в областта на пощенските услуги. Поставиха се въпроси, свързани с достъпността на пощенските услуги, както и подсигуряването на процедури за улесняване на операторите при настъпване на рекламационни събития.

 Участниците в срещата се обединиха около идеята, че регулаторните и контролните органи трябва да работят в тясно сътрудничество, за да се предоставят качествени и достъпни услуги на територията на Република България. За целта е необходимо да се подобри диалогът и да се инициират регулярни работни срещи между всички заинтересовани страни.