Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура по обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на “Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужби неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова и съоръженията свързани с тях”

 

 
Със свое Решение № 610 от 09 юни Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура по обществено обсъждане на проект на решение изменение и допълнение на  “Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужби неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова и съоръженията свързани с тях”.           

 

Пълният текст на проекта е публикуван на страницата на КРС в Интернет  на адрес: www.crc.bg., в раздел „Обществено обсъждане и консултации”.