Новини

10.12.2019

Проведе се кръгла маса за внедряване на системи за обществено оповестяване в Европа

На 10 декември 2019 г. експерти от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) участваха в кръгла маса на тема „Подготовка за внедряването на системи за обществено оповестяване в Европа“. Събитието бе организирано от ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, Дирекция „Национална система 112“ и Европейската асоциация на спешните номера (EENA).

Европейският кодекс за електронни съобщения предвижда държавите членки на ЕС до 2022 г. да изградят системи за обществено оповестяване при извънредни ситуации, чрез средствата на електронните съобщителни мрежи и услуги. На форума отговорните институции, МВР, КРС и МТИТС, съвместно с мобилните оператори и EENA дискутираха значението, ефективността и очакваните резултати от внедряването на алтернативните системи за предупреждение на населението. Представиха се също така работещи технологични решения на системи за обществено оповестяване, техните възможности, предимства и недостатъци.

Представената информация и обменените идеи ще допринесат за вземането на технологични решения, които да бъдат приложени при внедряването на алтернативните системи за обществено оповестяване в Република България.