Търсене в сайта

КРС издаде 101 разрешения за местни аналогови честоти

 

 

След разглеждане на подадените от всички заявители документи Комисията за регулиране на съобщенията издаде 101 (сто и едно) разрешения, съобразно наличния свободен ограничен ресурс на „ТВ-7” ЕАД; „ТВ 2” ЕООД; „ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА”АД; „М.САТ” ЕООД; „ЕВРОКОМ НАЦИОНАЛНА КАБЕЛНА ТВ” ООД.

 

Решението бе обявено от Председателя на КРС д-р Веселин Божков днес в рамките на международния медиен форум  „Медиамикс”, който се провежда в курорта Албена.

 

Разрешенията се издават на основание § 5, ал. 2 и ал.3 от Закона за електронните съобщения /ЗЕС/ и обнародваните в Държавен вестник Правила за реда за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радио-разпръскване на телевизионни сигнали.

 

Документи за участие в процедурата подадоха 16 компании, като 15 от тях са отговорили на изискванията на чл. 3 от Правилата разрешенията да се издават от КРС само след получаване на положително становище от СЕМ. Съветът се е произнесъл с  отрицателно становище по отношение на ТЕЛЕКАБЕЛ” АД.