Търсене в сайта

КРС определи компанията, която ще изгради две национални цифрови мрежи от първия етап от плана за цифровизация

 

 

Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ определи ТАУЪРКОМ БЪЛГАРИЯ” ЕАД за кандидата, спечелил проведения конкурс за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез две електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват със срок 15 години.


Конкурсът бе обявен в началото на април, т.г. след което КРС утвърди Конкурсни книжа. Съгласно приетите правила за провеждане на процедура, документите на кандидатите бяха разгледани от експертната комисия, която представи доклад по предоставената от кандидатите документация.

 

За участие в конкурса документи подадоха шест компании, имената на които бяха публикувани в интернет страницата на КРС.

 

Предстои Комисията да вземе решение за определяне на компанията, която ще изгражда национална цифрова телевизионна мрежа във втората фаза от Плана за цифровизация.