Новини

07.11.2019

С решение № 410 от 31.10.2019 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие Проект на Правила за реда и сроковете за съгласуване на системата за разпределение на разходите на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга. Правилата са разработени в изпълнение на чл. 29б, ал. 3 от Закона за пощенските услуги.

Проектът на Правила за реда и сроковете за съгласуване на системата за разпределение на разходите на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга се предоставя за обсъждане на заинтересованите лица и е публикуван на интернет страницата на КРС в рубриката „Обществено обсъждане и консултации”.