Търсене в сайта

Шестима кандидати подадоха документи за участие във втория конкурс за изграждане на цифрови телевизионни мрежи в България

      Шестима кандидати подадоха заявления за участие в конкурса за издаване на разрешение за осъществяване на електронни съобщения чрез цифрови телевизионни мрежи за втората фаза от Плана за цифровизация в определения от Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ срок, който изтече на 27 май, 2009 г.
       По реда на постъпване документи подадоха: Интерактив медия сървисиз ООД; Булсатком АД; Хану про България ЕАД; Тауърком България ЕАД; Адепто ООД; Тесла България ООД.
      С решения № 358 и № 360 от 8 април, 2009 г. КРС обяви два неприсъствени конкурса за издаване на разрешения за осъществяване на електронни съобщения чрез национални цифрови телевизионни мрежи съответно за първи и втори етап от плана за цифровизация. За участие в първия конкурс документи подадоха също шестима кандидати.
      Имената на кандидатите за двете процедури са поместени в публични регистри, публикувани в Интернет сайта на Комисията.