Новини

22.10.2019

Мобилното покритие, качеството на мобилната услуга и защитата на потребителите – основен акцент на срещите на председателя на КРС в Букурещ

Председателят на КРС Иван Димитров ще участва в 17-та годишна среща на Мрежата на регулаторите от държавите-членки на Международната организация на Франкофонията (МОФ) – FRATEL, която  ще се проведе на 23 и 24 октомври 2019 г. в Букурещ. Темата на тазгодишното издание е „Предизвикателствата на мобилното покритие и качеството на мобилната услуга”. Сред акцентите на срещата ще бъдат задълженията за покритие и качество на услугата в контекста на новите разпределения на радиочестотния спектър, по-конкретно за 5G. Друга ключова тема ще са очакваните ползи от предоставянето на информация за покритието и качеството на услугата, както и механизмите за улесняване на разгръщането на мобилни мрежи.

Участието ще предостави възможност на КРС за засилване на сътрудничеството с националните регулаторни органи от държавите-членки на МОФ, сред които Белгия, Франция, Швейцария, Канада,  Люксембург, Монако и редица държави от Африка и Азия.

Част от програмата на срещата в Букурещ е провеждането на дискусия на високо равнище между ръководителите на националните регулаторни органи, членуващи във FRATEL, на тема „Покритие и качество на мобилните услуги: ползи и прагове на санкциите“, като се очаква да бъдат споделени национален опит и най-добри практики.

По време на посещението си в Румъния, Иван Димитров ще се включи и в ежегодната международна конференция на Националния орган за управление и регулиране на съобщенията (ANCOM) на Румъния. Участниците в събитието ще обсъдят картографирането, което е един от ключовите елементи от регулирането на широколентовите мрежи, като механизъм за осигуряване на независима, надеждна и изчерпателна информация за състоянието на мобилното покритие. Тази тема отговаря и на засиления интерес от потребителите на мобилни услуги по отношение на получаване на сравнима, разбираема и актуална информация за качеството на мобилните услуги.