Новини

03.10.2019

Новоизбраният председател на BEREC за 2021 година Мишел Ван Белинген

Днес, 3 октомври 2019 г., Съветът на регулаторите на BEREC избра председателя на BEREC за 2021 г., Мишел Ван Белинген – председател на Съвета на Белгийския институт за пощенски услуги и далекосъобщения (BIPT).

През 2020 г. Мишел Ван Белинген ще изпълнява длъжността заместник-председател на BEREC и следващ председател за 2021 г. Другите избрани заместник-председатели са Моника Карас (NMHH, Унгария) и Тонко Обулжен (HAKOM, Хърватска), заедно с Джеръми Годфри (ComReg, Ирландия), като председател на BEREC за 2019 г. Те ще подкрепят Дан Сьоблом (PTS, Швеция), председател на BEREC за 2020 г., както и заедно образуват т. нар. Мини борд  на BEREC.

Съветът на регулаторите на BEREC назначава своя председател и заместник-председатели измежду своите членове. Мандатът на председателя и на заместник-председателите е една година. Преди да изпълнява мандата си на председател, той първо изпълнява една година функцията на заместник-председател. За да осигури непрекъснатост на работата на BEREC, председателят също трябва да изпълнява функциите на заместник-председател за годината, следваща проведения от него мандат. Всяка година Съветът на регулаторите назначава председателя за по-следващата година, и заместник-председателите за следващата година.

За първи път в своята история Съветът на регулаторите на BEREC реши да промени традицията да избира своя нов председател и заместник-председатели на последното редовно пленарно заседание за годината през декември. Вместо това изборът се проведе днес на третото редовно пленарно заседание.

Основната цел на тази промяна е да се подобри процеса на разработване на годишната работна програма, като се даде повече време за необходимите оценки, подготовка, участие на заинтересованите страни и изготвяне на проекти.