Новини

18.09.2019

Председателят на КРС участва във форума със заинтересованите страни на Групата на европейските регулатори за пощенски услуги

Председателят на КРС участва във форума със заинтересованите страни на Групата на европейските регулатори за пощенски услуги (ERGP). Форумът на ERGP е едно от важните събития в ежегодната програма на Групата. Тази година се провежда на 18 септември в гр. Брюксел, Белгия.

Форумът на ERGP събира на едно място пощенски регулатори, доставчици на електронни услуги и представители от сектора на електронната търговия за да обсъдят ключови теми, които са от съществено значение за прегледа на регулаторната рамка в пощенския сектор.

Акцентите в дискусиите са поставени върху бъдещите тенденции в регулацията на пощенски услуги, необходимостта от промяна в обхвата и роля на универсалната пощенска услуга, изменението на пощенския пазар под влиянието на електронната търговия и развитието на международни услуги.

Заинтересованите страни в сектора имат възможност да представят своето виждане по приоритетите в работата на ERGP, които ще бъдат представени с проектите на Средносрочна стратегия на ERGP за периода 2020-2022 г. и Работна програма на ERGP за 2020 г.

Обект на особено внимание е дискусията с активното участие на  националните регулаторни органи по препоръките адресирани от ERGP към Европейската комисия за вземане под внимание при прегледа на регулаторната рамка.

Ангажираността на заинтересованите страни е съвременен инструмент за подобряване на качеството на проектите и комуникационната политика на ERGP.