Новини

09.09.2019

Председателят на КРС участва в ITU Telecom World

Председателят на КРС участва в ITU Telecom World. Събитието тази година се провежда от 9 до 12 септември в гр. Будапеща, Унгария.

ITU Telecom World е ежегодна проява в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), която се организира от ITU Telecom, част от Международния съюз по далекосъобщения (ITU), специализираната агенция на ООН, отговаряща за въпросите, свързани с ИКТ. Изданието за тази година преминава под наслов „По-добре, по-рано”.

Държавни и правителствени ръководители, главни изпълнителни директори, главни оперативни директори на основните предприятия и инвеститори от ИКТ индустрията, секторни министри, ръководители на национални регулаторни органи, високопоставени представители на международни организации и агенции на ООН, малки и средни предприятия (МСП), предприемачи, иноватори, академични организации, консултанти ще проведат дискусия в различните сесии на програмата.

Основните теми включват: цифров интегритет и изграждане на доверие в свързания свят; разширяване на свързаността чрез иновативно финансиране, инфраструктура и партньорски модели; разгръщане на 5G чрез нови партньорски парадигми; сътрудничество за безопасно киберпространство на глобално ниво; ролята и обхватът на новите регулаторни подходи; оптимизиране и контролиране на използването на изкуствения интелект и генерираните от него данни; поддържане на устойчив ИКТ растеж в нововъзникващи и развити пазари, на местно, национално и международно ниво; изграждане на цифрова грамотност, използване на местно съдържание и инициативи при предоставяне на телекомуникационни услуги, развитие на цифрови умения; подкрепа за иновационни центрове и растежа на МСП; митове и реалност на цифровия единен пазар.

В рамките на форума в Будапеща председателят на КРС Иван Димитров ще проведе редица двустранни срещи.