Новини

04.09.2019

Седмият форум на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения със заинтересованите страни ще се проведе на 16 октомври в Брюксел

Седмият форум на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC) със заинтересованите страни ще се проведе на 16 октомври в Брюксел.

BEREC кани всички заинтересовани страни да участват в събитието и да използват възможността да се включат в дискусията за бъдещето на телекомуникациите. Полудневното събитие ще се съсредоточи върху киберсигурността в контекста на 5G и представяне на проекта на Работна програма на BEREC за 2020 г.

Форумът е отворен за представители от телекомуникационния, медийния и технологичния сектор, както и за експерти от международни организации и частни компании.

Крайният срок за регистрация е 8 октомври 2019 г.

Информация относно дневния ред и регистрацията е налична на следния адрес: https://berec.europa.eu/eng/news_and_publications/whats_new/5744-how-to-handle-security-within-electronic-communication-and-particular-within-5g