Новини

28.06.2019

Председателят на КРС участва в 16-то Пленарно заседание на ERGP

Председателят на Комисия за регулиране на съобщенията Иван Димитров взе участие в 16-то Пленарно заседание на Групата на европейските регулатори на пощенски услуги (ERGP), което се проведе на 27 и 28 юни 2019 г. Заседанието беше предшествано от два работни семинара, по време на които участниците обсъждаха регулаторните предизвикателства в Европа и Америка, и бъдещето на пощенското регулиране.

На пленарното заседание беше одобрен проекта на Становище на ERGP относно прегледа на регулаторната рамка за пощенските услуги, беше обсъден и приет Доклад относно развитието на пощенските мрежи и практиките за достъп по отношение на инфраструктурата, свързана с пазара на колетни пратки. Проектите на Средносрочна стратегия на ERGP за периода 2020-2022 г. и Работна програма за дейността на ERGP за 2020 г. бяха одобрени за обществено обсъждане.

Представителите на националните регулаторни органи в областта на пощенските услуги проведоха и дискусия за прилагането на Регламент (ЕС) 2018/644 на Европейския парламент и на Съвета за услугите за трансгранична доставка на колетни пратки.