Новини

13.05.2019

КРС открива процедура за обществени консултации на проект за изменение на Типово предложение за взаимно свързване на БТК

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) открива процедура за обществени консултации по реда на чл. 37 от Закона за електронните съобщения на проект за изменение на типово предложение, представено от БТК и позицията на КРС за изменение на същия. Изготвената от КРС позиция, във вид на проект на решение, цели да се осигури ефективно изпълнение на наложените на БТК специфични задължения. Проектите на решението и изменението на типовото предложение са публикувани на интернет страницата на Комисията - www.crc.bg, в раздел „Обществeно обсъждане и консултации”.

Заинтересованите лица могат да изпращат писмените си становища в 14-дневен срок от датата на настоящата публикация на адрес гр.София, ул.”Гурко” №6, Комисия за регулиране на съобщенията.