Търсене в сайта

Изпит за радиолюбители

           На 21.05.2007 г. /сряда/, от 10.00 часа в сградата на Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/, на пл. „Славейков” № 11, 7 етаж ще се проведе изпит за придобиване на правоспособност за радиооператори - любители клас 1 и клас 2.  Изпитът се организира съгласно чл. 21 от Обща лицензия № 207 за осъществяване на далекосъбщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба.

За контакти: 

Албена Мирoшникова – съветник в Kабинета към Председателя

e-mail: amiroshnikova@crc.bg , 

Калин Каролев – главен експерт

e-mail: kkarolev@crc.bg , 

телефон: 02/949 22 73