Търсене в сайта

КРС стартира обществени консултации във връзка с прехода към цифрова телевизия

 

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) открива процедура за провеждане на обществени консултации по въпроси, свързани с прехода от аналогово към цифрово наземно телевизионно радиоразпръскване.

 

С решение № 138/12.02.2009 г. КРС поставя за обсъждане въпроси относно избора на стандарта за кодиране на цифровия телевизионен сигнал, метода на приемане на сигнала при изграждането на мрежата, избора на минималната скорост на транспортния поток на сигнала и др.

 

Поставените за обсъждане въпроси и позицията на КРС по тях са публикувани в раздел „Обществено обсъждане и консултации” .

 

Заинтересованите лица могат да изпращат писмените си становища в срок до 6 март на адрес: гр. София 1000, ул. “Гурко” №6 и на адрес в Интернет: info@crc.bg