Търсене в сайта

ЕК одобри първите три пазарни анализа в телекомуникациите

 

 

КРС получи коментари по нотифицираните текстове,

предстои да ги отрази и да вземе решения за влизането им в сила

 

 

ЕК одобри първите три пазарни анализа, нотифицирани от Комисията за регулиране на съобщенията в края на миналия месец.

 

Комисията съгласува съответно проектите на пазарни анализи съответно: генериране на повиквания от определено местоположение на обществени телефонни мрежи; за терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи и терминиране на повиквания в индивидуални мобилни мрежи.

 

Без никаква бележка и коментар е приет пазарният анализ за генериране на повиквания от определено местоположение на обществени телефонни мрежи.

 

По отношение на останалите два пазара ЕК отправя следните препоръки: по-бързо доближаване на цените за терминиране на трафик в мобилни и фиксирани мрежи до средноевропейските нива;  прилагане на симетрични цени за терминиране на трафик от фиксирана към мобилна мрежа и от мобилна към мобилна, както и от фиксирана към фиксирана и от мобилна към фиксирана веднага след  влизане в сила на пазарните анализи,  вместо предложената дата 01.07.2009г.

 

Предстои КРС да обсъди и отрази направените бележки, след което да приеме окончателни решения за пазарните анализи и налагане на съответните мерки.

 

Това са първите нотифицирани анализи, с което на практика българският регулатор ще  прилага новия инструментариум за намеса на пазара и осигуряване на ефективна конкуренция, действащ в рамките на ЕС.

 

За по-малко от година, КРС анализира 6 пазара на дребно и 5 пазара на едро. Останалите пазари са в процедура на обществено обсъждане и финализиране  на проектите за нотификация пред ЕК.