Търсене в сайта

С Решение № 1211 от 27.09.2007 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие Проект на „Списък на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на европейския съюз радиочестотни ленти, и крайните електронни съобщителни устройства”

С Решение № 1211 от 27.09.2007 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие Проект на „Списък на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на европейския съюз радиочестотни ленти, и крайните електронни съобщителни устройства”.


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта до 09.11.2007 г., на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg