Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие Проект на „Технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба”

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1031 от 19.07.2007 г., прие Проект на „Технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба”.


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в 30-дневен срок, считано от 26.07.2007 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg