Търсене в сайта

Таблица с постъпилите в крс становища по проект за изменение в националния номерационен план (процедура открита с решение на крс № 873 от 04.06.2007г.)