Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие проект на Методика за условията и редa за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1055 от 24.07.2007 г., прие Проект на Методика за условията и редa за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 27.08.2007 г. на адрес:
гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg