Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие проект на Система за образуване на пощенските кодове на мрежите на операторите на универсална пощенска услуга

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1029 от 19.07.2007 г. прие Проект на Система за образуване на пощенските кодове на мрежите на операторите на универсална пощенска услуга.

В 30-дневен срок от датата на публикуване на проекта на Интернет страницата на КРС заинтересованите лица могат да представят становища на адрес:
гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg

Съобщението е публикувано на страницата на КРС в Интернет на 27.07.2007